Regulament de funcționare

Update: 16.04.2013 

Înscrierea în Club

 1. Noii-veniţi au la dispoziţie trei şedinţe de antrenament gratuite înainte de a decide dacă doresc să facă cerere de înscriere în club.
 2. Cererea de înscriere trebuie aprobată de către conducerea Clubului, respectiv de către instructorul principal. Decizia de aprobare, respectiv de respingere a cererii se ia după o perioadă de probă de 1-2 luni, în funcţie de prezenţa la antrenamente şi de atitudinea generală a solicitantului. În anumite cazuri, cererea de înscriere se poate aproba şi imediat.
 3. Dacă intenţia de înscriere survine înainte de data de 21 ale lunii, se achită cotizaţia şi pentru luna respectivă. Altfel, se plăteşte doar pentru luna următoare.
 4. Certificatul medical atestând aptitudinea pentru efort fizic trebuie prezentat de preferinţă odată cu cererea de înscriere sau în cel mai scurt timp posibil.

Calitatea de membru al Clubului

 1. Se face distincţia între absenţele motivate/anunţate, respectiv nemotivate/neanunţate
 2. Calitatea de membru al Clubului se pierde după trei luni de absenţă neanunţată. Aprobarea unei eventuale cereri de reînscriere se discută de la caz la caz, este condiţionată de acordul Consiliului Director şi de plata integrală a cotizaţiei pentru perioada de absenţă.
 3. Membrii clubului care, într-o anumită conjunctură, sunt siliţi să-şi reducă semnificativ frecvenţa la antrenamente sau să lipsească perioade mai îndelungate vor anunţa direct conducerea Clubului.
 4. Persoanele care absentează motivat până la trei luni, dar doresc să-şi păstreze calitatea de membru, vor plăti integral cotizaţia pentru perioada de absenţă, într-o variantă de plată asupra căreia se convine de la caz la caz. În cazul unei absenţe anunţate de până la şase luni se va plăti jumătate din valoarea cotizaţiei lunare. Dacă durata absenţei depăşeşte şase luni, pe perioada respectivă se asumă starea de membru simpatizant.
 5. Membrii simpatizanţi, respectiv membrii din străinătate ai Clubului au obligaţia de a achita o cotizaţie anuală în cuantum egal cu cel al unei cotizaţii lunare. În contul acestei cotizaţii, au acces la toate activităţile Clubului, ori de câte ori doresc şi pot.

Plata cotizaţiei

 1. Cotizaţia se achită în primele 20 zile ale lunii pentru luna în curs. Micile întârzieri ocazionale trebuie comunicate trezorierului. Întârzierile mai mari trebuie aduse la cunoştinţa conducerii Clubului, dar nu trebuie să constituie un motiv pentru întreruperea unilaterală a participării la antrenamente.
 2. În cazul în care două persoane din aceeaşi gospodărie (părinte-copil, soţ-soţie, fraţi) sunt membri ai clubului, al doilea va plăti doar jumătate din cuantumul cotizaţiei. Însuşirea sau nu a acestei reduceri rămâne la latitudinea beneficiarilor.
 3. Antrenorii sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

Recunoaşterea gradelor; participarea la stagii şi examene

 1. Gradele obţinute anterior în cluburi ale Ligii Cluburilor de Karate-do Shotokan-Fudokan (LCKSF) sau aparţinând unor filiere cu sistem tehnic asemănător sunt recunoscute, în sensul că nu trebuie confirmate prin examen; cu toate acestea, este posibil ca deţinătorul unui grad obţinut în alt club să fie solicitat să nu-şi poarte centura până când nu atinge standardul tehnic considerat corespunzător gradului său în acest club.
 2. Examenele de grad până la 2 kyu inclusiv se susţin în cadrul clubului. Examenele pentru gradele de la 1 kyu în sus se susţin în principiu cu shihan Adrian Popescu-Săcele, în stagii regionale sau naţionale.
 3. Intrarea în examene de grad la nivel de club, respectiv la nivele superioare se face strict la recomandarea şi cu aprobarea instructorului.
 4. Susţinerea de examene de grad în alte organizaţii decât LCKSF trebuie obligatoriu aprobate de instructorul principal. Recunoaşterea gradelor obţinute în alte organizaţii este la latitudinea instructorului şi depinde de măsura în care respectivul grad are acoperire tehnică conform standardelor LCKSF. În cazul gradelor de centură neagră, recunoaşterea este de competenţa LCKSF.
 5. În principiu este permisă participarea la stagii de pregătire organizate în afara LCKSF/Federaţiei de afiliere, dar cu condiţia informării prealabile a conducerii.
 6. Pentru participarea, altfel decât strict ocazională, la antrenamentele altui club de karate, indiferent de afilierea acestuia, trebuie obţinută aprobarea instructorului principal.

Legitimări, taxe, vize

 1. Clubul acoperă taxele pentru viza anuală a Clubului, vizele de antrenor şi costul participărilor la Şcoala de antrenori, seminarii de arbitraj etc. a oricăruia din membrii săi.
 2. Vizele sportive anuale (individuale), costul legitimaţiilor emise de Federaţie, taxele de examen de grad şi costul diplomelor sunt cheltuieli individuale.
 3. În măsura posibilului şi de la caz la caz, Clubul acoperă taxele de participare la stagii de pregătire şi alte cheltuieli legate de participarea în stagii a membrilor săi.

___