Practicanţi

REPERE ŞI REGULI DE CONDUITĂ ÎN DOJO

  1. Dojo-ul este un loc al liniştii, al calmului şi concentrării. Dojo-ul nu este teren de joacă, nici chiar pentru copii. Nici înainte şi nici în timpul antrenamentului, în dojo nu se întreprind activităţi gălăgioase, haotice. Toate activităţile din dojo trebuie să fie guvernate de preocuparea pentru siguranţa fizică şi de curtoazie faţă de ceilalţi. Urmărirea acestor aspecte cade în sarcina elevilor mai mari ca grad sau ca vârstă prezenţi în sală, ale căror instrucţiuni elevii mai mici sau mai tineri sunt datori să le respecte.
  2. Intrarea şi ieşirea din dojo sunt însoţite de salut. Este un semn de respect faţă de spaţiul unde avem şansa de a ne antrena şi de a evolua, precum şi faţă de cei care au păstrat viu spiritul karate-ului, transmiţându-l din generaţie în generaţie.
  3. În mod normal, antrenamentele se desfăşoară sub conducerea instructorului sau a unuia din elevii seniori, desemnat de acesta. În situaţii excepţionale, sarcina de coordonare este preluată de elevul cel mai mare în grad prezent în sală. Indiferent de cine conduce antrenamentul, atitudinea de respect şi consideraţie faţă de acea persoană trebuie să fie aceeaşi.
  4. Un prim aspect legat de disciplină şi respect este punctualitatea. Dacă totuşi se întâmplă să întârziaţi, echipaţi-vă, efectuaţi salutul către kamiza şi aşteptaţi pe margine, în seiza, în linişte, permisiunea instructorului de a intra în antrenament.
  5. În antrenament se intră doar cu echipamentul adecvat (karate-gi, trening) bine ajustat şi curat, şi cu picioarele goale. Unghiile vor fi tăiate scurt, iar părul lung trebuie strâns. Nu se poartă bijuterii, ceas, agrafe mari etc. Karate-ul presupune contact fizic, iar asemenea obiecte fie că sunt fragile, fie că îl pot pune în pericol pe purtătorul lor sau pe partener. La nevoie şi în anumite limite, ochelarii pot fi păstraţi.
  6. În timpul antrenamentului nu se mănâncă, nu se bea apă, nu se mestecă gumă. Nu se întrerupe lucrul şi nu se părăseşte dojo-ul decât în situaţii excepţionale şi doar după obţinerea permisiunii instructorului. Telefonul mobil nu se aduce în dojo decât închis.
  7. Toate activităţile se întreprind doar la comanda instructorului. În timpul antrenamentului nu se vorbeşte şi toată atenţia este dirijată asupra exerciţiului efectuat şi asupra explicaţiilor / instrucţiunilor primite. Se lucrează cu onestitate, dar cu grijă şi consideraţie faţă de partener, indiferent de vârsta sau nivelul lui.
  8. Este categoric interzisă intrarea în antrenament după consumul (în cantitate oricât de mică) de băuturi alcoolice sau droguri sau după consumul de tranchilizante sau de orice alte medicamente care pot afecta capacitatea de control fizic sau psihic.
  9. Instructorul are dreptul de a elimina imediat din antrenament un elev al cărui comportament nu se încadrează în limitele enunţate mai sus sau care manifestă o lipsă de control fizic sau psihic de natură să pericliteze propria lui siguranţă sau pe cea a colegilor. De asemenea, nu vor fi toleraţi elevi care se manifestă necorespunzător, violent etc. în public, aducând prejudicii imaginii clubului sau disciplinei de arte marţiale practicate.
  10. Trebuie înţeles că banii ceruţi nu reprezintă plata antrenamentelor, ci acoperă cheltuielile de funcţionare ale clubului, în primul rând chiria sălii. De aceea, membrii clubului sunt solicitaţi să-şi achite cotizaţia lunară cu regularitate şi fără întârziere, indiferent de numărul de antrenamente la care participă în luna respectivă.